Yarınlara Umut Ol...

MAKSEM TARİHÇE

Anasayfa / Tarihçe

MAKSEM - MEDENİYET AHLAK KÜLTÜR SANAT EĞİTİM MERKEZİ

Kelimenin aslı Arapça olup “suyun kollara ayrıldığı yer” yani suyun taksim edildiği yer manasındadır. İlk defa Romalılar tarafından kullanıldığı sanılan maksemlerin, Osmanlı döneminde de şehirlerin artan temiz su ihtiyacını karşılamak için birçok bölgeye yapıldığını görmekteyiz. Bunlardan en önemlisi de İstanbul’un Taksim semtine adını veren tarihi Taksim Maksemi’dir.

Taksim meydanının hemen kenarındaki 24 odalı bu yapı, depoladığı suyu şehre dağıtmaktaydı. Üzeri piramit biçiminde bir örtüyle kaplı Taksim Maksemi’nin girişinin iki yanında zarif birer kuş evi, hemen önünde ise çeşmesi vardır.

Çeşmenin üzerinde ise şu ayet yazılıdır:

“O inkâr edenler görmüyorlar mı ki (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?” ( Enbiya 30 )

Bu ayet-i kerimeden mülhem

“Her canlıya su ile hayat verdik.” İlahi buyruğunca; her insanı önemseyip hiç kimseyi ötekileştirmeden her insanın yüreğine dokunmaya çalışmaktır, misyonunu kendimize kılavuz edindik.

“Maksem”berrak bir sudur; su ise yaşam kaynağıdır. Ayette de rabbimizin buyurduğu gibi tüm canlılar sudan yaratılmıştır ve hayatlarını su ile idame ettirirler.

Su; yaşamın başında olduğu gibi sonunda da sihirli bir dokunuş yapar hayatımıza.
İnsanoğlu doğarken de ölürken de su ile yıkanır, su ile arınır.

Bizler; “Maksem”in içindeki berraklık ile arınmak ve arındırmak istiyoruz.
Bizler; su ile arınmış temiz yürekli dostlarla bir ahlak medeniyeti inşa etmek istiyoruz.

Su; medeniyetin hem kurucusu hem taşıyıcısıdır. Su ve medeniyet, ayrılmaz ikilidir. Su, medeniyeti yüceltir, medeniyet ise suyu “aziz” kılar.

Su duadır,
Su, yakarıştır;
Su, berraklıktır...
Su, ahlakın ta kendisidir...
Bundan dolayı;
Ahlâka sahip çıkanların dünyalık peşinde ömür tüketenlerin huzurunu kaçırıracağına inanıyoruz.

Ahlaka “Maksem” ile sahip çıkmanın öncüsü olmak istiyoruz.

Evet “Maksem” diyoruz; su, diyoruz...

Su hayattır diyorlar evet su hayattır diyoruz ve ekliyoruz;

Su Medeniyettir
Su Ahlaktır
Su Kültürdür
Su Sanattır
Su Eğitimdir
Su Merkezidir her şeyin ve merhametidir herkesin. Su “Maksem”dir ve “Maksem” berrak bir sudur.

Hani derler ya büyüklerimiz: “Derdini suya söylersen o götürür Allah’a.”
Bizler de derdimizi suya söylüyoruz ve derdini suya söylemiş gönüllere şöyle sesleniyoruz;

Su olup sızıyı gidermektir derdimiz
Su olup yanan yürekleri teskin etmektir gayemiz
Su olup gelecek nesillere bir ma-i leziz sunmaktır amacımız
Su olup medeniyetin inşaasına berrak bir katkı yapmaktır dileğimiz
Su olup bir duaya amin demektir muradımız
Su olup bir yakarışa yol bulmaya çalışmaktır hedefimiz
Su olup bir aynanın aksinde birbirimizi görmektir sebeb-i vücudumuz
Su olup adil olanın yolunu açmaktır sevdamız
Su olup hakikat arayışına bir umut olmaktır aşkımız.

“Ak sakal bilge ermişler
Yol eri gezgin dervişler
Su gibi aziz olun demişler.”

Su gibi “Aziz” olup “Aziz” kalasınız...

İLETİŞİM BİLGİLERİ